Life & Business Coaching

Life & Business Coaching

«Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα.»,

Μιχαήλ Άγγελος, Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης, 1475-1564 Μ.Χ.

Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τη «σμίλεψη του μαρμάρου» για την επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο.